Gmina Pawłowiczki

Ostrzeżenie meteorologiczne

KOMUNIKAT 8/PD/2017 z dnia 15.12.2017 r.
o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10 (smogu) dla wartości średniodobowej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 tzw. smogu dla wartości średniodobowej.

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze województwa.