Gmina Pawłowiczki

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznegi i elektronicznego (możliwość oddania tylko i wyłącznie przy zakupie nowego sprzętu):

Avans Vormix AGD/RTV – Pawłowiczki
ul. Magnoliowa 2
47-280 Pawłowiczki
tel. 77 / 487 42 68