Gmina Pawłowiczki

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest na terenie Gminy Pawłowiczki w systemie akcyjnym dwa razy w roku w ramach tzw. “wystawki” oraz po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z:

Zakładem Usług Komunalnych w Baborowie
ul. Krakowska 1
48-120 Baborów
tel. 77 40 36 468

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznegi i elektronicznego (możliwość oddania tylko i wyłącznie przy zakupie nowego sprzętu):

Avans Vormix AGD/RTV – Pawłowiczki
ul. Magnoliowa 2
47-280 Pawłowiczki
tel. 77 / 487 42 68