Gmina Pawłowiczki

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pawłowiczki

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłowiczki – I-VI 2019 do pobrania

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłowiczki na rok 2018 do pobrania

Harmonogramy wywozu nieczystości z terenu Gminy Pawłowiczki w okresie od V-XII.2017r. do pobrania

Harmonogramy wywozu nieczystości z terenu Gminy Pawłowiczki w okresie od I-IV.2017r. do pobrania

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pawłowiczki w okresie 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. do pobrania harmonogram

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pawłowiczki w okresie 1 kwietnia 2015r. do 31 grudnia 2015r. do pobrania harmonogram

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pawłowiczki w okresie 1 stycznia 2015r. do 31 marca 2015r. do pobrania harmonogram

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pawłowiczki w okresie 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2014r. do pobrania harmonogram ze stony Czystego Regionu

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pawłowiczki w okresie 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r. do pobrania harmonogram

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pawłowiczki w okresie 1 listopada 2013r. do 31 grudnia 2013r. do pobrania harmonogram

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pawłowiczki w okresie 1 października 2013r. do 31 października 2013r.
do pobrania harmonogram
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pawłowiczki w okresie 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.
do pobrania harmonogram

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pawłowiczki w okresie 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r.
do pobrania harmonogram

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pawłowiczki w okresie 1 lipca 2012r. do 31 grudnia 2012r.
do pobrania harmonogram

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pawłowiczki w okresie 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2012r.
do pobrania harmonogram

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pawłowiczki w okresie 1 lipca 2011r. do 31 stycznia 2012r.
do pobrania harmonogram

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pawłowiczki w okresie 1 stycznia 2011r. do 30 czerwca 2011r.
do pobrania harmonogram

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pawłowiczki w okresie 1 lipca 2010r. do 31 stycznia 2011r.
do pobrania harmonogram

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pawłowiczki w okresie 1 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010r.
do pobrania harmonogram

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pawłowiczki w okresie 1 lipca 2009r. do 31styczeń 2010r.

do pobrania harmonogram

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pawłowiczki w okresie 1 stycznia 2009r. do 30 czerwca 2009r.

do pobrania harmonogram

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pawłowiczki w okresie 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r.

do pobrania harmonogram