Gmina Pawłowiczki

Zbiórka baterii na terenie Gminy Pawłowiczki

WYKAZ PLACÓWEK ZBIERAJACYCH BATERIE NA TERENIE GMINY PAWŁOWICZKI

  1. Zespół Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3
  2. Budynek Urzędu Gminy, Pl. Jedności Narodu 1
  3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy: Budynek szkoły, ul. Kościelna 42, Budynek przedszkola, ul. Kościelna 31
  4. Zespół Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolny w Gościęcinie: Budynek szkoły ul. Szkolna 22, Budynek przedszkola, ul. Szkolna 20, Przedszkole w Trawniku, ul. Szkolna
  5. Sklep Spożywczo-Przemysłowy L. Malec ul. Kozielska 1
  6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławice, ul. Główna 19
  7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jakubowicach: Budynek szkoły, Jakubowice 2c; Budynek przedszkola, Jakubowice 2 c
  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu, ul. Kościuszki 20