Gmina Pawłowiczki

Zbiórka baterii na terenie Gminy Pawłowiczki

WYKAZ PLACÓWEK ZBIERAJACYCH BATERIE NA TERENIE GMINY PAWŁOWICZKI

 1. Zespół Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3
 2. Budynek Urzędu Gminy, Pl. Jedności Narodu 1
 3. Sklep Wielobranżowy GOLBUD, Pl. Jedności Narodu 3
 4. Sklep Spożywczy „DELICJA” w Ucieszkowie, ul. Główna 29
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy: Budynek szkoły, ul. Kościelna 42, Budynek przedszkola, ul. Kościelna 31
 6. Zespół Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolny w Gościęcinie: Budynek szkoły ul. Szkolna 22, Budynek przedszkola, ul. Szkolna 20, Przedszkole w Trawniku, ul. Szkolna
 7. Sklep Spożywczo-Przemysłowy L. Malec ul. Kozielska 1
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławice, ul. Główna 19
 9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jakubowicach: Budynek szkoły, Jakubowice 2c; Budynek przedszkola, Jakubowice 2 c
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu, ul. Kościuszki 20
 1. Sklep spożywczy w Dobrosławicach