Gmina Pawłowiczki

Partnerstwa Gmin

Partnerstwo gmin Pawłowiczki – Lindenfels

Partnerem Gminy Pawłowiczki jest niemieckie miasto Lindenfels. Wzajemna współpraca opiera się o Akt Partnerski z 25 lipca 1998 r., którego treść jest następująca:

AKT

My, wybrani w wolnych wyborach przez naszych współobywateli zastępcy miasta LINDENFELS, Republika Federalna Niemiec, oraz gminy PAWŁOWICZKI, Rzeczypospolita Polska, reprezentowani przez ich Burmistrzów Petera C.Woitge i Winfreda Mleczko oświadczamy, że tym uroczystym podpisem niniejszego Aktu, zostało zawarte
PARTNERSTWO
pomiędzy miastem Lindenfels, a Gminą Pawłowiczki.

Obie jednostki administracyjne zamierzają: * pielęgnować przyjazne stosunki pomiędzy mieszkańcami tych dwóch jednostek administracyjnych, * popierać wymianę wszystkich grup społecznych i kulturalnych, * stosunki dobrosąsiedzkie pomiędzy Polską i Niemcami popierać oraz współpracować we wszystkich dziedzinach życia publicznego, * przyczyniać się do utrzymania stałego pokoju w Europie, * dobra kultury europejskiej pielęgnować, a w szczególności polsko – niemieckie, * wspierać kontakty we wszystkich dziedzinach, jak folklor, sport, zarządzanie oraz działalność socjalna.

Niniejsze oświadczenie woli obu jednostek administracyjnych zostało oddane w świadomości, że postawione cele będą mogły być osiągnięte oraz dalej będzie się mogła rozwijać trwała przyjaźń pomiędzy tymi dwoma jednostkami administracyjnymi oraz ich mieszkańcami.

Miasto Lindenfels

Peter Woitge

Gmina Pawłowiczki

Winfred Mleczko

Pawłowiczki 1998 – 07 – 25
Partnerstwo gmin Pawłowiczki – Velké Heraltice

W roku 2004 z inicjatywy Wójta Gminy Pawłowiczki Pana Winfreda Mleczko i Przewodniczącego Rady Gminy Pana Jerzego Treffon nawiązano kontakty z Gminą Velke Heraltice w Czechach.Od tego czasu odbyło się kilka spotkań zorganizowanych zarówno przez Pawłowiczki jak i Velke Heraltice w celu lepszego poznania się partnerów.

Dnia 28 kwietnia 2005 r miało miejsce podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy gminami Pawłowiczki i Velke Heraltice. Uroczystość odbyła się w obecności Radnych Gminy Pawłowiczki, Sołtysów, Dyrektorów Placówek Oświatowych oraz gości zaproszonych Stronę czeską reprezentowała Starostka Gminy Frantiska Spilerowa a Gminę Pawłowiczki Wójt Gminy Winfred Mleczko. Współpraca odbywać się będzie na płaszczyźnie: społecznej , kulturalno – oświatowej , sportu, zarządzania oraz działalności socjalnej.