Gmina Pawłowiczki

Gminne Jednostki Organizacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach

47-280 Pawłowiczki
Magnoliowa 3
Tel. (077) 487 42 43
gops_pawlowiczki@k-k.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otacza opieką socjalną najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Przyznaje zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z trudną sytuacją socjalno – bytową oraz prowadzi usługi opiekuńcze.

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach

47-280 Pawłowiczki
Plac Jedności Narodu 1
Tel. (077) 487 41 25 lub (077) 487 60 17
gzeaspawlowiczki@neostrada.pl
Prowadzi całość spraw związanych z obsługą administracyjną w oświacie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach

47-280 Pawłowiczki
ul. Korfantego 3
Tel. (077) 487 41 78
“pawlowiczki.gbp@wp.pl”

Zespół Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach

ul. Korfantego 3, tel. (077) 487 41 16
zgsp_pawlowiczki@op.pl

Zespół Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolny w Gościęcinie

ul. Szkolna, tel. (077) 487 9130
g.goscięcin@wodip.opole.pl

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostrożnicy

ul. Kościelna 42, tel. (077) 487 41 92

pspostroznica@poczta.onet.pl

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jakubowicach

ul. Kozielska 20, tel. (077) 487 97 11
zsp.jakubowice@autograf.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu

ul. Kościuszki 20, tel. (077) 487 98 08
www: http://pspmaciowakrze.w.interia.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach

ul. Główna, 19 tel. (077) 487 92 13
psp.naczeslawice@tlen.pl

Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Pawłowiczkach

Jerzy Treffon – Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP
Bertold Gerstenberg – V-ce Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP
Maciej Urlik – II V-ce Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP
Sabina Świętek – III V- ce Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP
Jan Ondruf – Skarbnik Zarządu Gminnego Związku OSP
Kubanek Hubert – Komendant Zarządu Gminnego Związku OSP
Beata Lewicka – Sekretarz Gminnego Zarządu Związku OSP

Ochotnicze Straże Pożarne:

 • w Maciowakrzu – prezes Hubert Kubanek
 • w Trawnikach – prezes Roman Leszczyński
 • w Milicach – prezes Hubert Pohlman
 • w Ostrożnicy -prezes Artur Kopitzki
 • w Borzysławicach – prezes Krzysztof Remin
 • w Gościęcinie – prezes Tomasz Wielgan
 • w Grudyni Wielkiej – prezes Beata Kwiatkowska
 • w Ucieszkowie – prezes Jan Ondruf
 • w Grodzisku – prezes Piotr Philippczyk
 • w Karchowie – prezes Ferdynand Gaszyn
 • w Kózkach – prezes Paweł Pander
 • w Radoszowach – prezes Lotariusz Wilczek
 • w Naczęsławicach – prezes Joachim Pierskała