Gmina Pawłowiczki

Rada Gminy

Skład Rady Gminy

1.Przemysław MALINKA -Przewodniczący Rady Gminy Pawłowiczki
2.Lidia KUKOWKA – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pawłowiczki
3.Andrzej WOLNY
4.Brygida KOPITZKI
5.Bermard RYBKA
6.Hubert KUBANEK
7.Mariusz WYCHOWANIEC
8.Jacek KWIATKOWSKI
9.Jan ŁATA
10.Zbigniew DUDA
11.Tomasz WIELGAN
12.Andrzej FROS
13.Zygfryd KRAUZE
14.Jan TRAUTBERG
15. Eryk KONTNYKomisje Rady Gminy


I. Komisja rewizyjna

1.Zbigniew Duda- Przewodniczący komisji
2.Eryk Kontny
3.Jan Łata
4.Andrzej FrohsII. Komisja ds. budżetowo-gospodarczych


1.Lidia Kukowka- Przewodnicząca komisji
2.Bernard Rybka
3.Hubert Kubanek
4.Tomasz Wielgan
5.Andrzej Frohs
6.Jan Trautberg
7.Eryk Kontny


III. Komisja ds.oświaty, kultury i sportu, zdrowia i spraw socjalnych

1.Brygida Kopitzki – Przewodnicząca komisji
2.Andrzej Wolny
3.Mariusz Wychowaniec
4.Jacek Kwiatkowski
5.Jan Łata
6.Zbigniew Duda
7.Zygfryd Krauze


IV. Komisja Skarg Wniosków i Petycji

1.Hubert Kubanek- Przewodniczący komisji
2.Brygida Kopitzki
3.Tomasz Wielgan
4.Zygfryd Krauze