Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2017-08-16 13:55:42, aktualny]

I N F O R M A C J A STAROSTY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO O LOKALACH , W KTÓRYCHUSYTUOWANE PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ DNIACH I GODZINACH, W KTÓRYCH JEST UDZIELANA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ O OSOBACH UDZIELAJĄCYCH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIM W 2018rOpisy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Regulamin

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4


Urząd Gminy w Pawłowiczkach
Pl. Jedności Narodu 1
47-280 Pawłowiczki
tel. (+48 77) 487 41 52, fax: (+48 77) 487 42 35
e-mail: ug@pawlowiczki.pl, www: pawlowiczki.pl