Gmina Pawłowiczki - BIP

Przetargi - sprzedaż, dzierżawa nieruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Pawłowiczki o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

więcej...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 20.03.2018r.w sprawie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej-zabudowanej

więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Pawłowiczki o rokowaniach po drugim przetargu nieograniczonym ustnym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Pawłowiczki o rokowaniach po drugim przetargu nieograniczonym ustnym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej

więcej...

« Poprzednie