Gmina Pawłowiczki - BIP

Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia - Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O na odcinku Gościęcin-Ucieszków

więcej...

Obwieszczenie o możliwości zapoznania sie z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O na odc. Gościęcin-Ucieszków

więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Karchów

więcej...

Obwieszczenie o możliwości zapoznania sie z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Karchów

więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa drogi powiatowej nr 1211O na odc. Gościęcin-Ucieszków

więcej...

« Poprzednie