Gmina Pawłowiczki - BIP

Obywatel RP i jego rodzina

Utrata i unieważnienie dowodu osobistego

więcej...

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

więcej...

Zameldowanie na pobyt stały

więcej...

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

więcej...

Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy

więcej...

« Poprzednie